Logistika štvrtej strany

Naša odborná kvalifikácia a dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvalitných riešení pre Supply Chain Manažment logistiky štvrtej strany (4PL). Vlastné IT systémy, ktoré neustále inovujeme, zabezpečujú optimálny a plynulý chod dodávateľského reťazca. Poskytujeme komplexné riadenie dodávateľského reťazca, vrátane riadenia objednávok a dodávok materiálu.

Zásobovací reťazec a jeho manažment

Výhody manažmentu dodávateľského reťazca 4PL

Poradenstvo nezávislého poskytovateľa zabezpečí objektívne výsledky.

Rýchlejšie uvedenie na trh a zabezpečenie prevádzkového výkonu.

Získanie prehľadu, monitorovanie transakcií, tovaru, dodávateľov a zamestnancov a analýza dát.

Zníženie nákladov a zefektívnenie procesov, služieb a dopravy v dodávateľskom reťazci.