Bezproblémové colné konanie

Sme schváleným hospodárskym subjektom (angl. AEO), čiže firmou overenou a schválenou colnými orgánmi. Naše služby vyhovujú všetkým bezpečnostným, colným a finančným požiadavkám. Máme výhody pri colnom konaní, v ktorom vás vieme zastúpiť. Tento proces vám tak výrazne zjednodušíme.

Komunikácia s colným úradom a colný sklad
  • vyclenie a zaclenie tovaru,
  • vystavenie potrebných dokumentov: JDC, CMR, T1, CIM,
  • vlastný colný sklad pre dočasné alebo dlhodobé uskladnenie tovaru,
  • ručenie colného dlhu vlastnými colnými zábezpekami (do výšky 800-tisíc eur),
  • priama elektronická komunikácia s colným úradom,
  • priame alebo nepriame zastúpenie pred colným úradom.