Bezpečné a moderné skladovanie

Využívaním moderných skladových systémov a implementáciou logistických procesov poskytujeme svojim zákazníkom najvyššiu prevádzkovú efektivitu. Súčasťou integrovaných logistických riešení je riadenie komplexných skladových operácií pre firmy pôsobiace v priemyselnom sektore, strojárenskom sektore, automobilovom priemysle, maloobchode a iných odvetviach.

V rámci skladovej logistiky a logistických služieb vybavíme všetky potrebné logistické procesy od zásobovania až po prepravu a dodanie konečnému príjemcovi. Ponúkame tiež skladovanie v našom kontajnerovom termináli v Sládkovičove a služby ako kontraktná (zmluvná) logistika, servisná a popredajná logistika, výrobná logistika či služby spojené s balením tovaru.

Vlastný kontajnerový terminál

Zabezpečujeme moderné a bezpečné skladovanie v našom nezastrešenom kontajnerovom termináli a sklade – ide o tzv. Roofless Warehouse Concept. Terminál SCM Logistics, s. r. o., skrátene SCM, sa nachádza vo výbornej a strategickej lokalite v Sládkovičove. Využívame moderné skladovacie systémy, sofistikovaný systém riadenia skladu a ponúkame aj rôzne služby pridanej hodnoty.

ZISTITE VIAC
Roofless Warehouse Concept terminál Sládkovičovo

Výhody kontajnerového terminálu Sládkovičovo

Služby pridanej hodnoty: oprava a údržba kontajnerov, prípojky na chladiace a mraziace kontajnery, kontrola podľa CSC.

Zníženie CO2 emisií o 77 %.

Lokalita v strede Európy: cestné a železničné spojenie s najväčšími prístavmi v Európe.

Rýchly a jednoduchý prístup k tovaru kedykoľvek potrebujete.

Blízkosť najväčších výrobných miest a klientov: Samsung, Peugeot, Volkswagen, Tesco, Amazon, Jaguar a iné.

Efektívnejšie využitie skladového priestoru vo forme kontajnerov.

Logistické riešenia na mieru SCM Logistics

Kontraktná (zmluvná) logistika

Kombinácia našich služieb vám zabezpečí logistické riešenia na mieru podľa vašich individuálnych požiadaviek. Poskytujeme mnohé riešenia kontraktnej logistiky, ktoré pridajú hodnotu procesom v riadení vášho dodávateľského reťazca. Pripravíme vám komplexný logistický projekt na mieru, ktorého kvalitu zaručujú naše dlhoročné skúsenosti.

K dispozícii máme takisto vlastný kontajnerový sklad v Sládkovičove, kde poskytujeme tzv. Roofless Warehouse Concept. Získajte vďaka našim logistickým službám najvyššiu prevádzkovú efektivitu.

 • skladovanie a manipulácia tovaru,
 • služby VMI (Vendor Managed Inventory),
 • predvýrobná a konečná montáž,
 • služby s pridanou hodnotou: balenie, etiketovanie, multipacky, príbaly, prebaľovanie,
 • obalový manažment: výroba a dodávka drevených obalov, paliet, kartónových obalov a prekladov aj pomocného obalového materiálu,
 • distribučná a in-house logistika, Cross-Docking a outsourcing,
 • logistika pre e-commerce a e-shopy,
 • poradenstvo a logistické koncepcie na mieru,
 • vlastný sofistikovaný systém riadenia skladu (WMS) pre optimálne riešenia,
 • metódy skladovania FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out), FEFO (First Expire First Out),
 • poistenie tovaru.

Servisná a popredajná logistika

Tento druh logistiky sa zameriava na optimalizáciu systémov opráv a reklamácií. Servisná a popredajná logistika vám pomôže znížiť servisné náklady a plytvanie prostriedkov spojených so spätnou logistikou. Zrýchli takisto často náročný a komplikovaný proces spätného vracania tovarov.

Pravidelne meriame a vyhodnocujeme cieľové ukazovatele servisnej úrovne KPI známe ako Key Performance Indicators. V rámci servisnej a popredajnej logistiky taktiež disponujeme skladom pre servisné (náhradné) diely pre výrobky Samsung, ide o naše tzv. SVC centrum.

Optimalizácia systému opráv a reklamácií
 • spracovanie RMA (autorizácie vrátenia tovaru),
 • vrátenie dodávateľovi,
 • overenie vrátenia tovaru,
 • kontrola a dostupnosť vráteného tovaru,
 • výmena a kontrola záruky,
 • nadobudnutie aktív,
 • recyklovanie.
Služby pre výrobnú logistiku

Výrobná logistika

Výrobná logistika má za úlohu znížiť náklady a zefektívniť procesy obstarávania až po výrobné procesy. Zahŕňa všetky činnosti spojené s dodávkou výrobných postupov, a to od skladania, montáže až po dodávku JIT. Vďaka moderným technikám a technológiám dokážeme zabezpečiť dodávku výrobných procesov z každého hľadiska s dodržaním všetkých termínov.

 • konsolidácia materiálov v mieste pôvodu,
 • riadenie objednávok,
 • preprava na miesto dodania,
 • riešenia dodávateľského parku,
 • vedľajšie dodávky,
 • mapovanie zásielok,
 • služby VMI (Vendor Managed Inventory),
 • udržiavanie kvality,
 • kompletovanie a predvýrobná príprava,
 • balenie a prebaľovanie zásielok.

Služby balenia tovaru

V priestoroch baliaceho centra kompletizujeme a balíme mobilné telefóny pre spoločnosť Samsung. Ponúkame balenie (packing), zmluvné balenie (co-packing), opätované balenie (re-packing) a opätovné použitie obalov (refurbishing).

Naše baliace stredisko pre mobilné telefóny o veľkosti 3 000 m² s kapacitou 8 300 000 kusov/rok, so 4 výrobnými pásmi a 100 cell linkami má momentálne viac ako 160 kvalifikovaných zamestnancov.

Baliace centrum SCM Logistics
 • sklad pre vstupný materiál,
 • baliace služby,
 • uskladnenie hotových výrobkov,
 • identifikácia podľa sériového čísla.