IT služby pre logistiku

Ponúkame flexibilné IT riešenia pre logistiku vašej firmy, ktoré zosynchronizujú vašu prevádzku. Naše IT systémy sú vyvinuté a podporované špecializovanými internými IT zdrojmi. Máme vlastný systém riadenia skladu (WMS) a nákladných vozidiel (TMS), ktoré zabezpečujú efektivitu a optimalizácie.

Vybavíme za vás elektronickú komunikáciu (EDI) s rôznymi subjektmi, akými sú výrobcovia, prepravcovia či colný úrad. Na požiadavku poskytujeme aj in-house logistický systém GIMS, ktorý má osvedčené skúsenosti s inováciou procesov.

IT technológie v oblasti logistiky
  • Implementácia a prispôsobenie logistického systému pre každú oblasť logistiky.
  • Webová a mobilná aplikácia zobrazujúca dáta v reálnom čase.
  • Riadenie KPI na základe údajov o výkonnosti.
  • Riadenie a spravovanie celého logistického reťazca modernými informačnými technológiami.
  • Riešenia informačných technológií na mieru podľa individuálnych potrieb klienta.
  • Dlhoročné skúsenosti, kvalita a vysoké štandardy pri projektovom manažmente, výmene údajov, podporných a vývojových procesoch a použitom hardvéri.
  • Podpora a vývoj našich IT systémov na základe štandardu ITIL (Information Technology Infrastructure Library) vďaka našim kvalifikovaným IT odborníkom.
  • Systém viditeľnosti (Visibility System): monitoruje prichádzajúci tovar, odchádzajúci tovar a terminál, kontroluje prebytok a nedostatok, plánuje doručenie k dverám, analyzuje výkonnosť, posiela oznámenia o udalostiach a upozornenia a využíva nástroj dashboard, tzv. nástenku.