SCM Logistics

Vám poskytne najlepší možný servis založený na reálnych skúsenostiach a expertízach, ktoré redukujú prechodne rizika a príležitostné náklady pre našich zákazníkov.

SCM ma jedinečnú kvalifikáciu pre poskytovanie riešení pre riadenie vášho dodávateľského reťazca a ma najlepšie predpoklady stat sa vašim dlhoročným spoľahlivým logistickým partnerom.

Spoločnosť Seat
Kancelária
Kontajnerový terminál