Preprava tovaru v rámci Európy

V SCM Logistics zabezpečíme export aj import zásielok od 0,1 kg do 24 t v rámci Európy prostredníctvom medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. Ponúkame expresné prepravy, prepravy nebezpečného tovaru ADR, máme vlastný vozidlový park a viac ako 300 preverených dopravcov, ktorí s nami spolupracujú. Samozrejmosťou sú možnosť dopravy rôznymi druhmi nákladných vozidiel či vlaková doprava podľa potrieb klienta. V rámci našich služieb ponúkame aj možnosť poistenia prepravy.

Nákladná doprava

Disponujeme vlastnými modernými vozidlami, stovkami partnerských vozidiel a kvalifikovanými zamestnancami, ktorí ovládajú viacero jazykov. Naše vozidlá sú vybavené GPS navigáciou a sledovaním, pomocou ktorého môžeme sledovať aktuálnu polohu vozidla. Dátové a hlasové kanály nám umožňujú rýchlo a efektívne komunikovať s vodičmi. Vďaka tomu môžeme okamžite reagovať na rôzne dopravné situácie i podnety od klienta.

Prepravíme vám rôzne materiály, vrátane surových materiálov určených do vstupnej výroby, nebezpečný tovar ADR podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí až po nadrozmerný tovar.

Medzinárodná pozemná doprava SCM Logistics

Výhody pozemnej prepravy so SCM Logistics

Online sledovanie jednotlivých vozidiel.

Preprava nadrozmerného, netradičného a nebezpečného ADR tovaru.

Vlastný vozový park s modernými vozidlami.

Plachtové, chladiarenské a mraziarenské prepravy – vieme zabezpečiť akýkoľvek druh návesu.

Realizácia dopravy v režimoch Just in Time, Just in Sequence, Milk-Run, Kanban a Cross-Docking.

Vlastné IT technológie, ktoré prinášajú inovácie, zrýchlenie a zníženie nákladov logistiky.

Dlhoročné skúsenosti a kvalifikovaní zamestnanci.

Doprava tovaru aj mimo Slovenska

Naša pozemná preprava je rýchla a flexibilná, preto je vhodnou voľbou dopravy i do vzdialených zahraničných miest. Váš tovar vieme v rámci prepravy takisto poistiť. Ponúkame export a import zásielok od 0,1 kg do 24 t najmä v rámci Európy prostredníctvom cestnej dopravy a s pomocou našich partnerov poskytujeme aj námornú či leteckú prepravu po celom svete.

Zaisťujeme expresné prepravy, prepravu nebezpečného tovaru ADR či iné prepravy rôznych atypických materiálov. Máme vlastný vozový park, ktorý dopĺňa viac ako 300 vozidiel preverených externých dopravcov.

Plne si uvedomujeme potrebu možnosti navrhnúť našim zákazníkom optimálne riešenia v oblasti pozemnej prepravy, aby ich zásielky boli vyzdvihnuté a doručené načas a bez poškodenia. Naše skúsenosti a dlhodobé partnerstvá sú zárukou toho najlepšieho servisu, ktorý sa dá uplatniť vo všetkých priemyselných oblastiach. Spoločnosť SCM Logistics je špecialistom v oblasti dokládkových prepráv po celej Európe.

  • Kompletné vybavenie medzinárodnej nákladnej dopravy. Zastúpime vás aj v colnom konaní.
  • Dlhoročné skúsenosti a kvalifikovaní zamestnanci.
  • Dostupnosť pozemnej, leteckej, námornej a kombinovanej dopravy pre tú najefektívnejšiu a najrýchlejšiu prepravu.

Vnútroštátna a medzinárodná preprava

Spoľahlivá doprava v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie v objemoch od 0,1 kg do 24 t, ku ktorej ponúkame aj službu poistenie prepravy. Tovar vám vieme prepraviť na druhý deň od objednania našich služieb. V prípade urgentnej prepravy sa vieme dohodnúť na preprave ešte v ten istý deň. Ponúkame nákladné prepravy, celovozové prepravy (FTL), kusové prepravy a čiastočné prepravy (LTL), dokládky (PTL) či zoskupenie viacerých prepráv (Groupage).

V rámci Európskej únie a mimo nej zaisťujeme celovozové prepravy (FTL). Máme viac ako 500 preverených a zazmluvnených dopravných spoločností a poskytujeme dopravu chladeného tovaru alebo tovaru v režime ADR. Naša spoločnosť ponúka aj prevoz v režime Just in Time s vysokou mierou spoľahlivosti a presnosti dojazdov do časových okien. Daná služba je poskytovaná s aktívnym sledovaním zásielok a možnosťami denných reportov vykonaných prepráv.

SMC Logistics zabezpečuje dokládkové prepravy (PTL), v rámci ktorých naša spoločnosť ponúka efektívne riešenia kombináciou nakládok z preferovaných oblastí s úsporou času a nákladov. Daný tovar sa doručuje zákazníkom bez prekládok, takže sa znižuje možnosť oneskorenia dodania a prípadného poškodenia. Služba je poskytovaná s aktívnym sledovaním zásielok a možnosťami denných reportov vykonaných prepráv.

V rámci systému zbernej služby (LTL) ponúkame dopravu zásielok už od 50 kg. V tuzemských prepravách je štandardom doručenie tovaru do 24 hodín od naloženia tovaru, v krajinách EÚ sú to 3 až 5 dní podľa požiadaviek zákazníka. Celá služba je zabezpečovaná prostredníctvom subdodávateľa. Ide o najekonomickejšiu možnosť prepravy s dlhším tranzitným časom.

Ako prebieha pozemná doprava

1. Objednávka pozemnej prepravy

Pomocou formulára si objednáte naše služby.

2. Vyzdvihnutie tovaru

Vyzdvihneme váš tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

3. Doprava

Proces prepravy tovaru podľa stanovených podmienok.

4. Doručenie

Doručíme váš tovar včas na určené miesto.

5. Notifikácia

Pošleme vám upozornenie o úspešnom doručení tovaru.

6. Prepravná dokumentácia

Vypracujeme pre vás kompletnú dokumentáciu dopravy.

Pozemná preprava na mieru

V rámci pozemnej dopravy dokážeme prepravovať rôzne druhy tovaru, vrátane nebezpečného ADR tovaru. Máme vlastné moderné vozidlá, IT systémy a technológie, kvalifikovaných vodičov a overených externých dopravcov. Vďaka týmto vlastnostiam vám dokážeme poskytnúť prepravu na mieru podľa vašich požiadaviek a potrieb.