COLNÉ SLUŽBY

  • Zastupovanie v colnom konaní (T1, JCD, T2L, etc)
  • Colný sklad
  • Zjednodušený postup