MEDZINÁRODNÁ A VNÚTROŠTÁTNA CESTNÁ PREPRAVA

  • Preprava zásielok od 0 po 24000 kg v rámci Európy a do krajín bývalého SNS (export/import)
  • Expresné prepravy
  • Prepravy nebezpečného tovaru ADR
  • Viacjazyčný tím
  • Vlastný vozidlový park
  • Viac ako 300 preverených dopravcov